ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ KRUPPS 6,52KW
23/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 644/2020 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
23/10/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο