ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΔ 12/2020) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
05/11/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 666-20) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
06/11/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο