ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ- ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ- ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ)
08/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)
08/04/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο