ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 207-22) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
21/04/2022
209-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ
27/04/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο