98/23.02.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΚΑΘ. ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΩΜΑ, ΚΑΘ. FOLEY ΜΕ ΟΔΗΓΟ)
23/02/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 92-22) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΨΥΓΕΙΟ), ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
23/02/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο