Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος N. 463 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας
06/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 465-21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
07/10/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο