ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ν. 569 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
15/12/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 571/16-12-2021 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
16/12/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο