ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 283.2020 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BIPAP S/T
13/04/2020
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΡΩΝ ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
13/04/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο