73-22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ)
10/02/2022
75/11.02.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ, ΔΟΧ. ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ)
11/02/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο