540/22.11.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΓΑΖΑ)
22/11/2022
548/25.11.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
25/11/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο