136-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS-COV-2)
21/03/2024
ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
22/03/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο