ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
18/01/2024
Αριθ. πρωτ. 35/998/19-01-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλικών για τη Μονάδα Βεροίας του Γ. Ν. Ημαθίας
19/01/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο