Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. της O.M Βέροιας
11/12/2023
487-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΣΤ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ), ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΤΕΙΡΟ ΙΣΟΤΟΝΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ BSS)
11/12/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο