Για τους Προμηθευτές

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Μέσα απο την κατηγορία αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις Προκηρύξεις και τους Διαγωνισμούς του Νοσοκομείου. Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες που μπορείτε να επιλέξετε. Η υποκατηγορία “Θέσεων Προσωπικού” όπου ενημερώνεστε για τις προκηρύξεις των θέσεων προσωπικού στο Νοσοκομείο.

Οι κατηγορίες “Παροχής Υπηρεσιών ” και “Προμήθειας Προϊόντων” όπου ενημερώνεστε για διαγωνισμούς ανάδειξης προμηθευτών παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών αντίστοιχα.

Επιλέγοντας κάποιον απο τους διαγωνισμούς έχετε την δυνατότητα να δείτε την Περίληψη του καθώς επίσης να “κατεβάσετε” όλο το τεύχος σε PDF μορφή στον Η/Υ σας, όταν αυτό διατίθεται δωρεάν. Για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται με το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ παρέχεται το αντίστοιχο αρχείο υλικών.

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ μπορείτε να το “κατεβάστε” πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών στο τηλ. 2331 3 51157 η στείλτε e-mail : prom2@verhopsi.gr