ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Γ.Ν ΒΕΡΟΙΑΣ 22/11/2021
22/11/2021
Πρόσκληση 16784/22-11-2021 για την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής (SLA) για τη δημιουργία «Active Directories» στο δίκτυο του Νοσοκομείου, Υπηρεσίες Σχεδιασμού, υλοποίησης και εκπαίδευσης των στελεχών του τμήματος Πληροφορικής», για τις ανά
22/11/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο