ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 150-21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΛΙΠΙΕΡΑ)
16/03/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 138ε-21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ)
17/03/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο