ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 17-2023/13-1-2023) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
13/01/2023
18-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ/ΜΙΚΡΟΣΠΟΓΓΟΙ)
16/01/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο