ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ 09/02/2024
09/02/2024
76/2004 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (76-2024) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ »
09/02/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο