264/07.04.20_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR_ανιχνεύσιμος σε MRI 3 Tesla_ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ)
07/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ- ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ- ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ)
08/04/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο