659/04.11.20_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(Καλώδιο ΗΚΓ, 5πολικες απολήξεις ΗΚΓ, Αισθητήρας οξυμετρίας)
04/11/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 23/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΗΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
04/11/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο