623/15.10.20_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(1.ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ GAIA 3. ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ HI-TORQUE WISPER MS)
15/10/2020
625/15.10.20_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(1.ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ 2.ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ)
15/10/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο