ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 58-22) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ) ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
02/02/2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των «Συστημάτων Επεξεργασίας και Διανομής Επεξεργασμένου Νερού» στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας
02/02/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο