ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 27ε-21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΙΝΙ)
25/01/2021
47/25.01.21_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΠΩΜΑΤΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΠΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΗΝ)
25/01/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο