458-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ τύπου FIREHAWK LIBERTY)
16/11/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 450-23/16-11-2023) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
16/11/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο