447/05.10.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠ)
05/10/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 435Ε-22/6-10-2022) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ, ΘΗΚΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ), ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
06/10/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο