Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες τις Μονάδας του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
17/06/2020
435/17.06.20_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G X 88mm)
17/06/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο