ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 2/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28/01/2022
43/28.01.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΟΧ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΥΟ, ΣΑΚΟΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ)
28/01/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο