414/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
23/10/2023
416-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ SWAN GANZ – ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ & ΙΟΠΡΙΜΙΔΗ)
23/10/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο