386-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
14/09/2022
401/14.09.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ)
14/09/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο