389-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S – ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK TEST – ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΟΣ – ΣΚΟΥΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ
19/09/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 65/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
20/09/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο