Αριθ. πρωτ. 339/12048/01-08-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλικών για τη Μονάδα Βεροίας του Γ. Ν. Ημαθίας
01/08/2023
341-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Χ/ΟΥ
02/08/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο