327 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY ,8PLY 10Χ20CM)
08/07/2024
329 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 200ML ΤΥΠΟΥ SMART SHOT ALFA (ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NEMOTO)
08/07/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο