292/04.06.21 _ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΕΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ)
04/06/2021
293/04.06.21 _ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ)
04/06/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο