249/04-06-2024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ETHER FL ΔΙΑΙΘΥΛΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ-ΘΗΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
04/06/2024
251-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ)
05/06/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο