225-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (ΥΓΡΟ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ) & ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ – ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ – ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ)
20/05/2024
41/22-05-2024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
22/05/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο