195 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ- ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ)
06/04/2021
200 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2)
09/04/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο