170-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
11/04/2024
172-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΡΑΜΜΑΤΑ)
11/04/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο