12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ & ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ)
12/01/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17/2020
13/01/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο