116-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
05/03/2024
118-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
06/03/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο