Για τον Πολίτη

Πως μπορώ να πάω στα επείγοντα;

Προσερχόμενοι στην Κεντρική πύλη του Νοσοκομείου, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην είσοδο. Πινακίδες στην κεντρική πύλη θα σας κατευθύνουν.