ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 653-20) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
03/11/2020
659/04.11.20_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(Καλώδιο ΗΚΓ, 5πολικες απολήξεις ΗΚΓ, Αισθητήρας οξυμετρίας)
04/11/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο