ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 65Ε-24/14-2-2024) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ), ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
14/02/2024
Αριθ. πρωτ. 79/2497/14-02-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλικών για τη Μονάδα Βεροίας του Γ. Ν. Ημαθίας
15/02/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο