630/20.10.20_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(1.ΠΛΕΓΜΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ 2.ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ)
20/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ν. 632 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
21/10/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο