Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

Δραστηριότητες Νοσοκομείου

Γ.Ν ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΠΑΣ

ΑΔΑ:45ΒΣΧ-Β5Α

Βέροια, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ένταξης στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού κατάταξης των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α’).
2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ…140/87 «Σύσταση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και εγκρίσεως του οργανισμού αυτής>> όπως οι Σχολή αυτή μετατράπηκε σε ΕΠΑΣ με την αριθμ. Υ7β/γ.π.οικ49151/12-4-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 676/Β/2007
3. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε

ότι οι κατωτέρω υπάλληλοι της ΕΠΑ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας εντάσσονται από 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου-μισθολογίου του ν. 4024/2011) στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού κατάταξης των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 ως ακολούθως:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΤΗ

ΜΗΝΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

Κ.Ε.-ΒΑΘΜ.-ΚΛΙΜ.

ΠΟΣΟ

1

ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Β'

4

1

1

ΠΕ - Β - ΜΚ1

1944

2

ΤΣΙΤΣΙΜΠΗ

ΜΑΡΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ

Β'

2

3

15

ΠΕ - Β

1906

3

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ε'

1

9

19

ΠΕ - Ε

1201

aytepagelth anazhthsh 

Τηλεφωνικός Κατάλογοςdiaygeia logo

syzefxis logo

psixargos logo

metamosxeysis logo

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • 23313 - 51100

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα