Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
399/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 29/09/2023 10
398/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 29/09/2023 8
397/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ) ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ -ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 29/09/2023 8
402-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ/ΜΙΚΡΟΣΠΟΓΓΟΙ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ - ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ) 29/09/2023 8
401-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΑΚΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ_ΕΚΠΥ 02678) 29/09/2023 7
396/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 29/09/2023 7
395/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΛΕΤΕΣ) ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΣΤΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 27/09/2023 20
394-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ ΜΑΝΙΤΟΛΗΣ) 27/09/2023 20
378Ε/26-09-2023 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΤΟΡΙΑ) ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 26/09/2023 34
Αριθ. πρωτ. 393/14451/25-09-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλικών για τη Μονάδα Βεροίας του Γ. Ν. Ημαθίας 25/09/2023 67
392-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ MAYO - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ CPAP) 20/09/2023 68
391-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΥ) 20/09/2023 47
390-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ) 19/09/2023 49
389-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S - ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK TEST - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΟΣ - ΣΚΟΥΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ 19/09/2023 47
388-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΡΑΜΜΑΤΑ) 18/09/2023 50
387-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ τύπου FIREHAWK) 18/09/2023 47
386-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 2 ΑΥΛΟΥΣ) 18/09/2023 49
384/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΞΥΜΕΤΡΑ) ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 18/09/2023 45
385-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΣΕΤ ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ) 15/09/2023 43
382-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΜΑΣΚΑ - ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ - ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 1,2μm) 14/09/2023 42
381-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΡΟΛΟ) 14/09/2023 41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 383-23/14-9-2023) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 14/09/2023 48
379/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 14/09/2023 46
378/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 14/09/2023 48
377-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ) 13/09/2023 38

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα

 

Το Γ.Ν. Βέροιας, θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης σας. Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων privacy policy.

Πατήστε «Αποδοχή» για να συνεχίσετε.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk