ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  23313-51314/51157
FAX:   23310-59315/29920
e-mail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:  www.verhospi.gr

 

Βέροια , 5 Δεκεμβρίου 2016
Αρτ. Πρωτ. : 12578

 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για την προμήθεια Εξοπλισμού Καθαριότητας,
για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας.
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, λαμβάνοντας υπόψη:

• Το Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
• Την υπ’ αριθμ. 22/29-11-2016 – θέμα Ε.Η.Δ. 9ο  Πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας για έγκριση προμήθειας Ειδών Εξοπλισμού Καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, με απευθείας ανάθεση μετά από δημόσια πρόσκληση.
Καλεί σε υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια «Εξοπλισμού Καθαριότητας» για τις ανάγκες (CPV: 39224000-8) του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, προϋπολογισμού 3.710,86€ χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/12/2016.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

• Η ισχύς της προσφοράς να είναι για 3 μήνες.
• Η παράδοση στο Νοσοκομείο της συνολικής ποσότητας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή, σε πέντε (5) ημέρες από λήψης της σχετικής παραγγελίας.
• Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
• Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
• Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
• Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μέρος των υπό προμήθεια ειδών.
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
 

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα