ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  23313-51314/51157
FAX:   23310-59315/29920
e-mail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:  www.verhospi.gr

 

Βέροια , 5 Δεκεμβρίου 2016
Αρτ. Πρωτ. : 12531

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Αναλωσίμων και Παγίων Υλικών,
για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, λαμβάνοντας υπόψη:

• Το Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
• Την υπ’ αριθμ. 22/29-11-2016 - θέμα 4Ο Πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας για έγκριση προμήθειας αναλωσίμων και παγίων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, με απευθείας ανάθεση μετά από δημόσια πρόσκληση.
• Την υπ’ αριθμ. 232 με αριθμ. πρωτ. 9699/28-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΣΕ74690Β7-ΟΣ4) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας για την προμήθεια «Αναλωσίμων και Παγίων Υλικών Πληροφορικής».
 
Καλεί σε υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια «Αναλωσίμων και Παγίων Υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής» (CPV: 30230000-0) του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, προϋπολογισμού 22.405,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
 
Χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/12/2016. Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

• Η ισχύς της προσφοράς να είναι για 2 μήνες.
• Μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης, η παράδοση στο Νοσοκομείο της συνολικής ποσότητας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή, σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της σχετικής παραγγελίας.
• Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
• Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
• Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μέρος των υπό προμήθεια ειδών.
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
 

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα