ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Α. Πασιόπουλος
Τηλ:2331351314/51157
Fax:2331059315
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.verhospi.gr
Τηλ. 23313 – 51134/51153

 

Βέροια, 3 Νοεμβρόυ 2016
ΑΔΑ: ΩΚ0Φ4690Β7-9Θ0
Α.Δ.28/2016

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.28/2016  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 20/20.9.2016 (θέμα 3ο) πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας και της υπ΄ αριθμ. 687 και με αριθμ. πρωτ. 11187/3.11.2016 απόφασης Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας.
 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Καθαριότητας (CPV-39830000-9) του Γ.Ν. Ημαθίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 
Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 16 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών της Υ.Μ. Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας. Πέρας κατάθεσης των προσφορών η ίδια ημέρα και ώρα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 
Λοιπές πληροφορίες και παραλαβή τευχών της αριθμ. 28/2016 προκήρυξης θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Βέροιας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημόσιων Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου.
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
 

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα