Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Βέροια 7.02.2017

            3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                           Αρ. Πρωτ.: 1406

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                  Προς

                   Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ                                                             ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                                   

Διεύθυνση: Περιοχή Ασωμάτων    59100,Βέροια                               

Τμήμα : Οικονομικού                                                    

Γραφείο : Προμηθειών                                                  

Πληροφορίες: Αθανασία Κρανιώτη                               

Τηλ:2331351312                                   

Fax:2331351313                                                           

e-mail: prom5@verhospi.gr                                           

                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γ.Ν. Ημαθίας με την αριθμ. 1/17.01.2017(θέμα 3ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις συνεργαζόμενες και μη με το Γ.Ν. Ημαθίας, εταιρίες προμήθειας υλικών οστεοσύνθεσης και ορθοπεδικών υλικών, για υποβολή οικονομικής προσφοράς για συνεργασία με το Νοσοκομείο, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Παρακαλώ όπως, μέχρι και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, μας στείλετε οικονομική προσφορά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για τα Υλικά Οστεοσύνθεσης και Ορθοπεδικά Υλικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω συνημμένο Πίνακα, προκειμένου το νοσοκομείο να προμηθεύεται τα αναφερόμενα υλικά για τα προγραμματισμένα ή μη χειρουργεία μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.

Η ισχύς της προσφοράς να είναι για 6 μήνες.

Να αναφερθούν αναλυτικά τα είδη που περιλαμβάνει κάθε επέμβαση καθώς και το κόστος τους.

Να κατατεθούν προσφορές σύμφωνα ή και χαμηλότερες από το Π.Τ της ΕΠΥ και να αναφερθούν οι κωδικοί α/α και οι τιμές Π.Τ. Προσφορές με τιμές πάνω από το Π.Τ. θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχησης με το Π.Τ. θα υποβάλλεται σχετική δήλωση. Η προσφορά της εταιρείας καθώς και η επωνυμία να δηλωθεί στην στήλη Εστο Αρχείο ειδών –Πίνακας που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση (βλ. www.verhospi.gr/προκηρύξεις/ορθοπεδικάΥλικά/Προμήθεια ορθοπεδικών Υλικών & Υλικών Οστεοσύνθεσης).

Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των χειρουργείων. Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη παραγγελία των Γραφείων διαχείρισης των Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας.

Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα είδη συνοδεύονται από πιστοποιητικά σήμανσης CE και οι εταιρείες διακίνησης εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

.

                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

 

Για το αρχείο ειδών πατήστε εδώ

 

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • 23313 - 51100

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα