Πρακτική Άσκηση

ΕΠΑΛ


Έναρξη: Κατόπιν απόφασης ΔΣ, οποιαδήποτε ημερομηνία.

Διάρκεια: 6 μήνες.

Απασχόληση: Πενθήμερο εξάωρο (6), πλην επίσημων αργιών, πλην Σαββάτου και Κυριακής. Βάρδια μόνο πρωινή. Ωράριο 07:00 – 13:00.

Διαδικασία Αιτήσεων: Οι αιτήσεις κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους.

Απαραίτητα έγγραφα:

  1. Αίτηση πρακτικής άσκησης (Κατεβαστε ΕΔΩ)
  2. Απολυτήριο/Πτυχίο ΕΠΑΛ
  3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Κατάθεση εγγράφων: Αυτοπροσώπως ή με mail. Η αίτηση πρακτικής χαρακτηρίζεται από τη Διευθύντρια ή τον Υποδιευθυντή και αμέσως μετά κατατίθεται στη Γραμματεία για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Επιπλέον έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης πρακτικής άσκησης:

  • ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ & ΔΟΥ σε ξεχωριστά έγγραφα σε μορφή pdf, όχι φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο
  • Στοιχεία ταυτότητας υπαλλήλου σε μορφή pdf, όχι φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο (Κατεβάστε ΕΔΩ)
  • Πιστοποιητικό υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Γνωμάτευση ψυχιάτρου περί καταλληλότητας άσκησης καθηκόντων πρακτικής
  • Γνωμάτευση παθολόγου περί καταλληλότητας άσκησης καθηκόντων πρακτικής

Τα ιατρικά έγγραφα δύναται να εκδοθούν δωρεάν στο Νοσοκομείο κατόπιν ραντεβού στο 2331351400. Όλα τα ιατρικά έγγραφα κατατίθενται πρωτότυπα. Στην περίπτωση που επιλέξετε να εκδώσετε τα ιατρικά έγγραφα σε ιδιώτες ιατρούς, τότε απαιτείται και θεώρηση των εγγράφων σας από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός (π.χ. Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης).